Editör Kurulu

mtuna

Prof. Dr. Muharrem TUNA

Editör

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi

myesiltas

Prof. Dr. Murat YEŞİLTAŞ

Editör Yardımcısı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

mgurlek

Dr. Öğretim Üyesi Mert GÜRLEK

Editör Yardımcısı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

ocelen

Öğretim Görevlisi Onur ÇELEN

Editör Yardımcısı

Bursa Uludağ Üniversitesi

ehazarhun

Eda HAZARHUN

Editör Yardımcısı
taltas

Tolga ALTAŞ

Yazı İşleri Sorumlusu

Amaç

Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi 2020'de yayın hayatına başlamış bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisinin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.

Kapsam

Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayınlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.

 1. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, hakemli bir dergi olup 6 ayda bir yayınlanmaktadır.
 2. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisine gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayımlanmaması veya yayınlanmak üzere sunulmamış olması gerekmektedir.
 3. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisine gönderilen çalışmalar, öncelikle şekil ve içerik yönünden dergi editörlüğü tarafından ön incelemeye tabi tutulmakta uygun bulunması durumunda daha sonra hakemlere gönderilmektedir.
 4. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır.
 5. Makale değerlendirme süresi ortalama 45 gündür.
 6. Talep edilen düzeltmelerin aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılması gerekmektedir.
 • Düzeltmeler için makale metni ve düzeltme formu olmak üzere iki dosya hazırlanmalıdır. Her iki dosyada yazar bilgileri yer almamalıdır.
 • Dosyalar makale metni ve düzeltme formu olarak isimlendirilmelidir.
 • Form üzerinde düzeltmelerin nasıl yapıldığını açıklanmalıdır. Yapılamayan herhangi bir düzeltme için geçerli ve uygun bir destek sağlanmalıdır.
 • Form üzerinde yapılan düzeltmelerin sayfa, paragraf ve satır numarası belirtilmelidir.
 • Makale metninde yapılan düzeltmelerin yer aldığı kısımlar yazı tipi rengi kırmızı seçilerek yazılmalıdır.
 1. Yazarlar araştırmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü  bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Belirtilmemiş

 

Körleme Hakemlik Türü

Belirtilmemiş

 

İlk Değerlendirme Süreci

Belirtilmemiş

 

Hakemlendirme Süreci

Belirtilmemiş

 

Hakem Raporları

Belirtilmemiş

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

Belirtilmemiş

 

DOI Numarasının Verilmesi

Belirtilmemiş

 

İntihal Politikası 

Belirtilmemiş

 

Açık Erişim ve CC Lisans

Belirtilmemiş